Wij willen niet dat u voor onverwachte verassingen komt te staan wat betreft kosten. Hierom willen wij u voorafgaand aan de behandeling goed informeren over de inhoud  en de kosten hiervan.

Let op! Meldt u zich netjes af bij ons als u een afspraak niet kunt nakomen, dan zijn wij ook coulant en zullen wij u niets in rekening brengen. Maar verschijnt u niet op uw afspraak en ontvangen wij hierover geen bericht van u, dan zijn wij genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen.

Stap 1: Intake

Tijdens dit eerste consult wordt een parodontium status bij u opgemaakt.

Wat is een parodontium status? De ruimte tussen een tand of kies en het tandvlees wordt een pocket genoemd. In een gezonde situatie mag een pocket niet meer dan 3 mm diep zijn en mag het tandvlees niet bloeden. De behandelaar zal een aantal metingen bij u verrichten, waaronder een dieptemeting van de pockets rondom alle tanden en kiezen. De resultaten van de meting worden in een zogeheten parodontiumstatus vastgelegd. 

Hoe dieper de pocket, hoe ernstiger de ontsteking. Een pocket wordt dieper doordat er rondom een tand of kies kaakbot verloren gaat. Hier voelt u meestal niks van. De botafbraak kan hierdoor ongemerkt verder gaan totdat tanden en kiezen uiteindelijk los gaan staan. Na afloop van de intake kan direct het plan van aanpak en de begroting met u worden besproken.

Kosten: € 179.00

Stap 2: Uitvoeren van het parodontale behandelplan

De mondhygiëniste  gaat met behulp van de parodontiumstatus de tandvleesontsteking behandelen. Tijdens de behandeling zal ze met verschillende instrumenten de pockets grondig reinigen. Dit houdt in dat de plaque, de tandsteen en de bacteriën die in de pockets aanwezig zijn worden verwijderd. 

Dit is een zeer intensieve behandeling die vaak onder verdoving plaatsvindt. Meestal heeft de mondhygiëniste  voor de gehele mond vier afspraken van een uur nodig. Deze afspraken moeten enigszins kort op elkaar aansluiten, daar anders het effect van de behandeling niet optimaal zal zijn. Naast het reinigen zal de behandelaar u tijdens deze afspraken instructies over de mondhygiëne geven die aansluiten bij uw specifieke problemen. Het is voor het resultaat van de behandeling van het grootste belang dat u deze instructies zorgvuldig naleeft.

Kosten: 

  • Standaard reiniging tanden en kiezen : € 24.69
  • Complexe reiniging tanden en kiezen:  € 33.33
  • Eventueel anesthesie : € 15.43 per kwadrant

Stap 3: De herbeoordeling

Drie maanden na de laatste reinigingsafspraak wordt er opnieuw een parodontiumstatus gemaakt, de zogenaamde ‘herbeoordeling’. 

Hierbij wordt er vastgesteld wat het effect van de parodontale behandeling is geweest. Op basis van deze bevindingen wordt er in overleg met de mondhygiëniste een vervolgtraject besproken. 

Kosten:

  • Opmaken nieuwe status + behandelresultaat bespreken (na 3 maanden):  €111.10

Stap 4: Het nazorgtraject

In de nazorgbehandeling wordt de situatie van uw tandvlees en uw eigen mondzorg gemonitord. Ook wordt uw gebit gereinigd en gepolijst. Parodontitis is een complexe, chronische ontsteking die met strikte nazorg en een succesvolle eigen mondzorg kan worden bestreden. Om uw gebit gezond te houden is het belangrijk deze nazorgafspraken te blijven nakomen. Als er te veel tijd tussen de nazorg afspraken zit, kan uw gebitssituatie weer net zo slecht worden als vóór de behandeling bij de mondhygiënist. Samen met u proberen we uw mond gezond te maken en te houden met tijdige nazorg afspraken, optimale mondhygiëne en de juiste mondzorgmiddelen.

Kosten:

  • Nazorg beperkt            € 66.32
  • Nazorg gemiddeld        € 93.82  
  • Nazorg uitgebreid        € 124.68
  • Nazorg complex           € 166.04

Behandelingen voor kinderen/jongeren tot 18 jaar worden volledig vergoed door alle zorgverzekeraars.

Bovengenoemde prijzen zijn ter indicatie en gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de NZA. De uiteindelijke begroting zal door uw mondhygiënist(e) na het opmaken van de parodontiumstatus aan u worden meegegeven ter goedkeuring en ondertekening. (Jaarlijkse tariefwijziging is mogelijk)